Agarwood / Oud

 • Promo akcia
 • Bežná cena €43,00
 • 5 na sklade


Produkt momentálne nie je skladom. Naskladnenie očakávame okolo 16.3.2020.

Informácie o produkte

Predstavujeme jeden z najdrahších esenciálnych olejov na svete. Jeho vzácnosť vyplýva z obmedzeného počtu stromov Agarwood (Aquilaria Agallocha), množstva potrebného na výrobu kvapky oleja a účinkov tohto esenciálneho oleja známych už tisícročia v čínskej medicíne.

Charakteristika

 1. Tento olej pomôže zbaviť zbytočného hnevu, frustrácie, stresu a podporuje mozgovú činnosť

 2. Ako prírodné sedatívum pomôže so zaspávaním. Môžete ho skombinovať s levanduľou alebo kamilkou

 3. Ako anti-alergénny olej bol v prírodnom liečiteľstve používaný už desaťročia na úľavu od tečúceho nosa a podráždených očí

 4. V súčasnosti je naša pokožka vystavená rizikovým faktorom spojeným s dnešným spôsobom života. Agarwood prenikne hlboko do pórov pokožky a pomôže s obnovou poškodených buniek

Použitie

Tip icon

Inhalácia

Nakvapkajte 3 kvapky esenciálneho oleja do vody v miske vonnej lampy alebo do obľúbeného difúzera. Pre zintenzívnenie účinkov si môžete cez hlavu prehodiť osušku a nakloniť sa nad stúpajúcu vôňu. Tento postup odporúčame pri problémoch s dýchaním alebo problémoch s pokožkou na tvári

Tip icon

Masáž spánkov

Kvapnite si 2 kvapky tohto oleja do dlaní a masírujte si nimi spánky

Balenie: tmavá sklenená fľaštička s kvapátkom (objem podľa zvoleného variantu)

 

Dodanie do 5 dní

 • nad 50 EUR 0 EUR
 • do Bratislavy 0 EUR
 • na Slovensko 3 EUR
 • do Čiech 4 EUR
 • do EÚ 10 EUR
Bezpečnostná karta
Inhalácia
Zriedený na pokožku
Neriedený na pokožku
Vnútorné použitie
Kids friendly
Botanické meno
 • Aquilaria Agallocha
 • Hlavné zložky
 • Agarol (sesquiterpene), Aquillochin (couinarinolignan), α- agarofurans, β- agarofurans, Agarospirol, Jinkoho, Jinkohol-eremol, Selinen, Iso- dihydroagarofura, Kusenol, Dihydroagarofuran
 • Druh
 • Esenciálny olej (silica)
 • Metóda extrakcie
 • Destilácia parou
 • Pôvod suroviny
 • India
 • Krajina výroby
 • India
 • Časť rastliny
 • Kôra / Drevo
 • Vôňa
 • Sladká, drevnatá, typicky intenzívna
 • Farba pri 22 °C
 • Hnedkastá
 • Doba trvanlivosti
 • 3 roky
 • Kvalita
 • 100% prírodný, ničím neriedený a s ničím nezmiešaný esenciálny olej (silica). Neobsahuje žiadne pridané zložky ani nosné oleje
 • Špecifická gravitácia pri 22 °C
 • Norma: 0.994 - 1.185
 • Špecifická gravitácia pri 22 °C
 • Skutočnosť: 0.9891
 • Refrakčný index pri 22 °C
 • Norma: 1.453 - 1.475
 • Refrakčný index pri 22 °C
 • Skutočnosť: 1.468
 • Optická rotácia pri 22 °C
 • Norma: N/A
 • Optická rotácia pri 22 °C
 • Skutočnosť: N/A
 • Rozpustnosť
 • Rozpustný v alkohole, nerozpustný vo vode
 • Toxikologické informácie
 • Žiadne stopy po E.col, S.typhii, Saureus alebo alfatoxínov (B1,B2,G1,G2)
 • "

  About product

  Introducing one of the most expensive essential oils in the world. Its rarity stems from the limited number of Agarwood trees ( Aquilaria Agallocha), the amount needed to produce a drop of oil, and the effects of this essential oil known for millennia in Chinese medicine.

  Characteristics

  1. This oil will help relieve unnecessary anger, frustration, stress and promote brain activity

  2. As a natural sedative, it helps with falling asleep. You can combine it with lavender or camomile

  3. It has been used as an anti-allergenic oil in natural medicine for decades to relieve flowing nose and irritated eyes

  4. Today, our skin is exposed to the risk factors associated with today's lifestyle. Agarwood penetrates deep into the pores of the skin and helps to restore damaged cells

  Application

  Tip icon

  Inhalation

  3 drops of essential oil into water in the scented lamp or your popular diffuser. To intensify the effects, you can swivel your bath towel over your head and lean over the rising scent. We recommend this procedure for breathing problems or facial skin problems

  Tip icon

  Calming massage

  Drip 2 drops of this oil into your hands and massage your temples

  Packaging: amber glass bottle with dropper (volume based on selected variant if applicable)

   

  Delivery within 5 days

  • above 50 EUR 0 EUR
  • to Bratislava 0 EUR
  • to Slovakia 3 EUR
  • to Czech republic 4 EUR
  • to EU 10 EUR
  Safety card
  Inhalation
  Diluted on skin
  Undiluted on skin
  Internal use
  Kids friendly
  Botanical name
 • Aquilaria Agallocha
 • Constituents
 • Agarol (sesquiterpene), Aquillochin (couinarinolignan), α- agarofurans, β- agarofurans, Agarospirol, Jinkoho, Jinkohol-eremol, Selinen, Iso- dihydroagarofura, Kusenol, Dihydroagarofuran
 • Type
 • Essential oil
 • Extraction
 • Steam destillation
 • Origin
 • India
 • Produced in
 • India
 • Parts used
 • Bark / Wood
 • Odor
 • Sweet, Woody, Strong smell
 • Color
 • Brownish Liquid
 • Shelf life
 • 3 years
 • Quality:
 • 100% natural, not diluted and not adulterated essentail oil. It does not contain any other chemical or carrier oil
 • Gravity
 • n/a0.994 - 1.185
 • Gravity
 • n/a0.9891
 • Refractive
 • n/a1.453 - 1.475
 • Refractive
 • n/a1.468
 • Optical
 • N/AN/A
 • Optical
 • N/AN/A
 • Solubility
 • Soluble in Alcohol Insoluble in water
 • Toxicology
 • No traces of E.col, S.typhii, Saureus or alfatoxins (B1,B2,G1,G2)

 •  

  Skladovanie

  Skladujte na tmavom a chladnom mieste, odporúčame v chladničke. Na slnku oleje rýchlo oxidujú a minimálne strácajú svoje blahodárne účinky. Výsledkom oxidácie môže byť v istých prípadoch aj tvorba zdraviu škodlivých látok. Preto čerstvosť a správne skladovanie je alfou a omegou správneho používania esenciálnych olejov.

  Zlaté pravidlá bezpečného používania esenciálnych olejov

  1. Neužívajte vnútorneAj keď môže byť esenciálny olej/silica označený ako Výživový doplnok, nezaručuje to bezpečnosť pri vnútornom použití. Keďže ide o 100% oleje, sú plne koncentrované a mali by byť používané len na základe odporúčania a pod dohľadom lekára. Navyše len veľmi malá časť esenciálnych olejov dostupných na trhu je vhodná na vnútorné použitie

  2. Uchovávajte pred deťmi

   Toto odporúčanie platí aj pre akékoľvek vystavenie účinkom esenciálneho oleja, či už ide o aromaterapiu alebo iné použitie. V žiadnom prípade neodporúčame použitie esenciálnych olejov pri deťoch do 6 rokov. Aj aromaterapiu odporúčame vykonávať v inej, dobre vetrateľnej miestnosti, kde sa nenachádza dieťa

  3. Miesto aplikácie

   V každom prípade sa vyhnite aplikácii na citlivé miesta na tele, ako sú napríklad oči, aplikácia do uší a podobne. V prípade takejto aplikácie môže prísť k nežiadúcim reakciám až alergiám. Pri nežiadúcich učinkoch odporúčame výplach čistou vodou a okamžité vyhľadanie odbornej lekárskej starostlivosti

  4. Aplikácia na kožu

   V prípade, že chcete olej aplikovať priamo na kožu, zmiešajte ho s nosnými olejmi ako jojobový olej alebo argánový olej pre lepšiu vstrebateľnosť a zabráneniu možným vedľajším účinkom. Zlaté pravidlo je, aby koncentrácia esenciálneho oleja v nosnom oleji nebola vyššia ako 1,5%

  5. Tehotenstvo

   Nepoužívajte esenciálne oleje v prípade, že ste tehotná a/alebo dojčíte

  6. Lieky a iné zdravotné problémy

   Obráťte sa na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v prípade, ak užívate lieky alebo máte iné zdravotné problémy, aby ste predišli možným nežiadúcim interakciám