Formulár - odstúpenie od zmluvy

Formulár - odstúpenie od zmluvy


Formulár - odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu - Inevita, s.r.o.


Predávajúci:
Inevita s. r. o.
Staré Grunty 7B
841 04 Bratislava
www.inevita.sk
info@inevita.sk
telefón: +421 948 059 259
IČO: 46 896 350
DIČ: 2023639816
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 85154/S

Adresa na vrátenie tovaru:

Inevita s.r.o., Staré Grunty 7B, Bratislava 841 04

Kupujúci:

Meno a priezvisko: ...............................................................................................
Ulica a číslo: ...............................................................................................
Mesto: ...............................................................................................
PSČ: ...............................................................................................
Telefón: ...............................................................................................
e-mail: ...............................................................................................

                       

V súlade s §7 (a nasledujúcimi) zákona 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy:

Číslo faktúry: ................................................................................
Dátum nákupu: ................................................................................
Dátum prevzatia tovaru: ................................................................................

 

Názov vráteného tovaru Počet kusov (množstvo) vráteného tovaru cena vráteného tovaru

 

Suma za vrátený tovar spolu: .....................................................................................................


Číslo účtu a kód banky kupujúceho na ktorý bude požadovaná suma vrátená:

......................................................................................................

Beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.


Dátum a podpis kupujúceho: ......................................................................................................