Reklamačný formulár

Reklamačný formulár


Reklamačný formulár Inevita s.r.o.


Predávajúci:
Inevita s. r. o.
Staré Grunty 7B
841 04 Bratislava
www.inevita.sk
info@inevita.sk
telefón: +421 948 059 259
IČO: 46 896 350
DIČ: 2023639816
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 85154/S

Kupujúci:

Meno a priezvisko: ...............................................................................................
Ulica a číslo: ...............................................................................................
Mesto: ...............................................................................................
PSČ: ...............................................................................................
Telefón: ...............................................................................................
e-mail: ...............................................................................................
Dátum nákupu: ...............................................................................................
Popis vady: ...............................................................................................
Názov tovaru: ...............................................................................................

                       
Požadované riešenie reklamácie (výmena tovaru, vrátenie tovaru, zľava z ceny):
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Dátum a podpis kupujúceho: ......................................................................................................