Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Náš záväzok voči naším zákazníkom

Naša stránka je výhradne určená na predaj vysoko kvalitných esenciálnych olejov a preto o vás nezbierame žiadne nepotrebné informácie, či už pre marketingové alebo iné účely. Jediné cookies, ktoré používame sú koláčiky nevyhnutné na riadne fungovanie našej stránky a koláčiky, ktoré nám umožnujú zistiť, kde na stránke vznikajú potenciálne problémy.

Je naším záväzkom nepripustiť, aby vaše dáta boli dostupné akýmkoľvek tretím stranám okrem platformy bez ktorej by táto stránka nemohla fungovať.

Aké sú vaše práva?

 • V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Inevita a požadovať:

  a) Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Inevita spracováva, o účele a povahe spracovávania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo Inevita. Všeobecné informácie o činnostiach spracovaní osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.

  b) Prístup k údajom, ktoré ste poskytli Inevita, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva vám Inevita potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.

  c) Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe vášho súhlasu od Inevita k inému subjektu, kedy Inevita odovzdá vaše osobné údaje v bežne používanom formáte vám alebo inému správcovi podľa vášho želania.

  d) Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže Inevita správne vybaviť vašu objednávku.

  e) Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že Inevita spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.

  f) Právo byť zabudnutý t.j. výmaz osobných údajov alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Inevita nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Inevita vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

 • Užívatelia aj zákazníci Inevita môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení (newslettrov) a to:

  • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia;
  • prostredníctvom „Žiadosti dotknutej osoby – GDPR“, ktorú nájdete tu
  • namietať proti spracovaniu osobných údajov u Inevita na e-mailovej adrese info@inevita.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

 • Ďalej môžu užívatelia a zákazníci Inevita vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej Inevita okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

 • Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete Inevita ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. 

 • Okrem vyššie uvedeného oprávnenia máte vždy v prípade porušenia povinností Inevita možnosť podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Bezpečnosť

Inevita dbá na bezpečnosť vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Inevita kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

Spracovanie osobných údajov prebieha v elektronickej alebo papierovej forme, automatizovane v elektronických informačných systémoch prípadne aj manuálne.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Inevita pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

Ochrana osobných údajov detí je pre nás mimoriadne dôležitá. Z tohto dôvodu Inevita vedome nevyberá ani nepožaduje osobné informácie od žiadnej osoby mladšej ako 16 rokov. V prípade, že sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, vymažeme tieto informácie čo najskôr. Deti vo veku do 16 rokov môžu služby Inevita využívať len s povolením a dohľadom svojich rodičov.


Čo sú cookies?


Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú ihneď po zavretí okna prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).Prečo používame cookies?


Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete.

 

Ako udeľujete súhlas s používaním cookies?

Pri návšteve stránok Inevita vás informujeme o zhromažďovaní a používaní cookies prostredníctvom cookies bannera umiestneného v dolnej časti našej webovej stránky. Pokračovaním v prezeraní našich stránok a zároveň povolením ukladania cookies vo vašom prehliadači súhlasíte, že Inevita môže spracovávať údaje na účely personalizácie webových stránok, optimalizácie prehliadania, analýzy správania webových stránok a poskytovania relevantných reklám. Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.

Aké cookies používame?


Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky.

Meno cookie Funkcia
_ab Používané vlastníkom eShopu na prístup do administratívneho rozhrania stránky
_orig_referrer Používané v súvislosti s nákupným košíkom
_secure_session_id Používané na internú navigáciu na našom webe
Cart Používané v súvislosti s nákupným košíkom
cart_sig Používané v súvislosti s nákupným košíkom
cart_ts Používané v súvislosti s nákupným košíkom
checkout_token Používané v súvislosti s nákupným košíkom
Secret Používané v súvislosti s nákupným košíkom
Secure_customer_sig Používané na prihlásenie zákazníka do svojho konta
storefront_digest  Používané na prihlásenie zákazníka do svojho kontaReportovacie a analytické cookies

Meno cookie Funkcia
_landing_page Zaznamenáva úvodné stránky
_orig_referrer Zaznamenáva úvodné stránky
_s Shopify analytická platforma
_shopify_fs Shopify analytická platforma
_shopify_s Shopify analytická platforma
_shopify_sa_p Shopify analytická platforma
_shopify_sa_t Shopify analytická platforma
_shopify_uniq Shopify analytická platforma
_shopify_visit Shopify analytická platforma
_shopify_y Shopify analytická platforma
_y Shopify analytická platforma
tracked_start_checkout Shopify analytická platforma

O spoločnosti Shopify:

SHOPIFY INC

Adresa: 150 ELGIN STREET, 8TH FLOOR, Ottawa, Ontario A6 K2P 1L4, KANADA
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérové doplnky tretích strán.

Cookies tretích strán

Inevita používa tzv. Sociálne pluginy z nasledujúcich sociálnych sietí:

• facebook.com
• twitter.com
• linkedin.com
• instagram.com
• youtube.com

(ďalej len „Sociálne pluginy“), ktoré sú na našich webových stránkach označené logami. Keď navštívite našu webovú lokalitu, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi, na ktorých sa tieto pluginy spúšťajú. Obsah pluginov je prenesený priamo na tieto Sociálne pluginy do vášho prehliadača, ktorý ho potom integruje na naše webové stránky. Integrácia pluginov spôsobuje, že Sociálny plugin dostane informácie, ktoré ste sprístupnili na príslušnej webovej stránke Inevita. Pokiaľ budete prihlásený do vyššie uvedených sociálnych sietí, bude mať možnosť priradiť vašu návštevu k vášmu účtu v týchto sociálnych sieťach.

Upozorňujeme, že výmena týchto informácií sa už uskutočňuje pri návšteve našej webovej lokality bez ohľadu na to, či prebieha interakcia s doplnkom alebo nie. Ak nechcete, aby sociálne siete zhromažďovali údaje o vás prostredníctvom našich webových stránok, musíte sa pred tým, než navštívite webové stránky Inevita, odhlásiť. Ďalšie informácie o tom, ako tieto sociálne siete spracúvajú vaše údaje nájdete v ich pravidlách ochrany osobných údajov.

Kto má prístup k údajom?

Osobné údaje sú v prvom rade spracovávané zamestnancami Inevita a spolupracujúcimi osobami. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Inevita.

Platforma Shopify, vďaka ktorej je náš portál funkčný.

Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú zásielkové spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy.

Verejnoprávne orgány, u ktorých platí výnimka z povinnosti mlčanlivosti. Ide o vybrané subjekty verejnej správy a iné subjekty, ktoré sú na to oprávnené zo zákona (napr. súdy, SOI, exekútori atď).

Inevita ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. Spracovateľa. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre Inevita na účely a spôsobom, ktoré Inevita stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb.

Medzi Spracovateľov, ktorých Inevita využíva, patria:

• Nástroje pre on-line marketing
• Služby správy serveru a databáz
• Služby poskytujúce zákonné školenie a BOZP
• Služby vývoja software a IT supportu
• Ďalšie subjekty, ktoré nám poskytujú svoje služby

Čo robiť, keď si neprajem aby sa ukladali cookies do môjho počítača?

Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:

Chrome
Safari
Firefox
Internet Explorer
Android

Pre bližšie informácie môžete využiť aj pomocník vášho prehliadača.

  Kontaktujte nás

  Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na info@inevita.sk.