Formulár - žiadosť dotknutej osoby GDPR

Formulár - žiadosť dotknutej osoby GDPR

Vyberte si okruh, ktorého sa Vaša žiadosť týka:
(   ) Prístup k údajom
(   ) Oprava osobných údajov
(   ) Prenos údajov
(   ) Obmedzenie spracúvania
(   ) Námietka
(   ) Vymazanie údajov

Podrobné informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov

Vaše kontaktné údaje:
Meno a priezvisko:
E-mail:
Telefónne číslo:
Popis žiadosti:

 

 

 

Dátum a podpis kupujúceho: ......................................................................................................

 

Poučenie:
Vašu žiadosť vybavíme najneskôr do jedného mesiaca. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom vás budeme informovať. Pokiaľ vašu žiadosť nevybavíme v tejto lehote, môžete nás žalovať na súde alebo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Vašu žiadosť vybavujeme bezplatne.