Akmella / Acmella oleracea

 • Esenciálny olej
 • Promo akcia
 • Bežná cena €15,00

 • Afrodiziakum
 • Darček
 • Každý deň
 • Kozmetika
 • Pokožka
 • Repelent
 • Terapeutický
 • Zuby


✔ Garancia spokojnosti - do 14 dní môžete vrátiť tovar a vrátime vám plnú sumu. Bez otázok


Informácie o produkte

Akmella sa bežne používa ako ľudový liek, napr. na bolesti zubov, reumatické ochorenia a horúčku. Akmella slúži ako prvá pomoc pri bolesti zubov, súčasne má aj multifunkčné úlohy ako liečivo v zdravotníctve, starostlivosti o krásu a kozmetiku, ako aj pre zdravú výživu alebo doplnky obohatené o množstvo antioxidantov. Akmella Oleracea, ktorá pochádza z rastlín, ktoré sa bežne vyskytujú v Južnej Amerike, je ideálnou zložkou prípravkov na starostlivosť o pleť tváre, najmä na vyhladenie chodidiel a vrások na čele alebo okolo úst.

Najbežnejším a najrozšírenejším lekárskym použitím je liečba infekcií zubov, krku a ďasien. Surové listy Akmelly a kvetinové hlavy majú štipľavú chuť; spôsobujú znecitlivenie úst pri žuvaní a vyvolávajú tvorbu slín. Tento pocit možno pripísať alkylamidovej frakcii. Po celom svete sa kvetinové hlavy používajú buď čerstvé alebo sušené a v prášku, ale odporúča sa aj použitie koreňov a listov.

Hlavnou účinnou látkou je Spilanthol, ktorý sa extrahuje z rastlín Acmella oleracea. Spilanthol ponúka zaujímavé vlastnosti. Je to lokálne anestetikum a analgetikum a má tiež insekticídne účinky. Acmella oleracea alebo Spilanthes acmella je liečivá rastlina, v thajskom jazyku známa aj pod menom Phak-Kratt-Huawaen. V tradičnej medicíne sa už dlho používa na zmiernenie bolesti zubov, bolesti hlavy, astmy a reumatizmu. Odvar jeho koreňov sa používa ako preháňadlo a diuretikum. Táto rastlina je zložená zo spilantholu, ale tiež izobutylamidových derivátov, a-esterov a P-amyrínu, stigmasterolu, myricylalkoholu vrátane sitosterolglukozidov a triterpenoidných saponínov. Štúdie preukázali, že zložky Acmella oleracea majú antioxidačné, vazodilatačné a antimikrobiálne účinky.

Rastlina sa ďalej odporúča ako liek na úplavicu a reumatizmus a na posilnenie imunitného systému. Používa sa proti krvným parazitom, najmä proti malárii.

Acmella Oleracea je považovaná za „prírodnú alternatívu k botoxu“ a je cielenou zložkou proti starnutiu. 0,25% výťažok z Acmella oleracea stimuluje kontraktilnú silu fibroblastov (zvýšenie interakcie bunka / kolagénové vlákno), čo pomáha spevniť zamšu (dermis). In vivo sa extrakty Acmella oleracea testovali na dobrovoľníkoch v 2% formulácii. Tieto výsledky ukazujú zrejmý účinok na kožný mikroreliéf od prvého dňa v dôsledku ultrarýchlyho pôsobenia extraktu (podobného botoxu) a trvalého účinku po 28-dňovej liečbe. Hĺbka a dĺžka vrások sa zmenšuje a pokožka je hladšia a výrazne pevnejšia.

Akmella je tiež silným afrodiziakum v tradičnej medicíne, keďže zlepšuje sexuálnu výkonnosť mužov.

Charakteristika

 1. Pôsobí ako uvoľňovač svalov a obmedzuje mikro-pohyby, ktoré vytvárajú vrásky a línie tváre. To pomáha redukovať vzhľad čiar a vrások a viditeľne vyhladzuje povrch pokožky. Tento vyhladzujúci účinok je viditeľný a zosilňuje sa počas prvého mesiaca používania.

 2. Ukázalo sa, že iba 0,6% extraktu je potrebných na dosiahnutie úplnej myorelaxácie na modeli, ktorý reprodukuje svalové kontrakcie. Je zaujímavé poznamenať, že po 24 hodinách zostáva zvyšková účinnosť pri 3% koncentrácii extraktu z Acmella oleracea.

 3. Účinok botulotoxínu proti vráskam spočíva v jeho schopnosti inhibovať subkutánne svalové kontrakcie považované za príčinu hlbokých vrások; testované látky majú vzhľadom na svoju schopnosť inhibovať kontraktilnú aktivitu (alebo účinok podobný botoxu) rovnaký potenciál proti vráskam ako botulotoxín.

Použitie

Tip icon

Inhalácia

Nakvapkajte 3 kvapky esenciálneho oleja do vody v miske vonnej lampy alebo do obľúbeného difúzera.

Tip icon

Mix proti vráskam

Zmiešajte 10 kvapiek oleja Akmella s 30 kvapkami nosného oleja, ako je napríklad šípkový nosný olej alebo mandľový olej alebo jojobový olej. Pretože sa usmievame, mračíme sa, smejeme sa a rozprávame, koža našej tváre je každý deň vystavená tisíckam nedobrovoľných mikrokontrakcií, ktoré vedú k tvorbe jemných vrások. Tieto jemné čiary sa môžu časom zviditeľniť a prehĺbiť. Práve z dôvodu myorelaxačného mechanizmu, ktorý spomaľuje tieto mikro kontrakcie, je extrakt z Acmella oleracea účinným prostriedkom pri redukcii vrások. Ďalej sa časom znižuje počet a aktivita fibroblastov a modifikuje sa architektúra extracelulárnej matrice. Zníženie adhézie fibroblastov na kolagénovú matricu a zníženie interakcií fibroblast / extracelulárna matrica je jednou z príčin dezorganizácie kolagénovej siete, čo vedie k strate pevnosti a zvýšeniu vrások. Účinok Acmella oleracea na kolagénovú sieť pomáha spevniť pokožku a redukuje vrásky.

Tip icon

Prvá pomoc pri bolesti zubov

Zmiešajte 3 kvapky oleja Akmella s 30 kvapkami nosného oleja, ako je napríklad nosný olej z hroznových jadierok alebo mandľový olej. V priebehu niekoľkých sekúnd sa chuťové poháriky, ďasná a celé ústa zaplavia intenzívnymi pocitmi znecitlivenia a šteklenia, ktoré stimulujú pocit vírenia slín. Zatiaľ čo sa to deje, ústa sa čistia a stimulujú a posilňujú sa tkanivá ďasien, lymfatické a imunitné systémy. Neprehĺtajte.

Balenie: tmavá sklenená fľaštička s kvapátkom (objem podľa zvoleného variantu)

 

Dodanie do 5 dní

 • nad 50 EUR 0 EUR
 • do Bratislavy 0 EUR
 • na Slovensko 3 EUR
 • do Čiech 4 EUR
 • do EÚ 10 EUR
Bezpečnostná karta
Inhalácia
Zriedený na pokožku
Neriedený na pokožku
Vnútorné použitie
Kids friendly
Botanické meno
 • Acmella oleracea
 • Hlavné zložky
 • Spilanthol
 • Druh
 • Esenciálny olej (silica)
 • Metóda extrakcie
 • Destilácia parou
 • Pôvod suroviny
 • India
 • Krajina výroby
 • India
 • Časť rastliny
 • Kvety
 • Vôňa
 • Sladká, čerstvá, kvetinová
 • Farba pri 22 °C
 • Žlto-hnedá
 • Doba trvanlivosti
 • 2 roky
 • Kvalita
 • 100% prírodný, ničím neriedený a s ničím nezmiešaný esenciálny olej (silica). Neobsahuje žiadne pridané zložky ani nosné oleje
 • Špecifická gravitácia pri 22 °C
 • Norma:
 • Špecifická gravitácia pri 22 °C
 • Skutočnosť:
 • Refrakčný index pri 22 °C
 • Norma:
 • Refrakčný index pri 22 °C
 • Skutočnosť:
 • Optická rotácia pri 22 °C
 • Norma:
 • Optická rotácia pri 22 °C
 • Skutočnosť:
 • Rozpustnosť
 • Rozpustný v alkohole, nerozpustný vo vode
 • Toxikologické informácie
 • Žiadne stopy po E.col, S.typhii, Saureus alebo alfatoxínov (B1,B2,G1,G2)
 • "

  About product

  Acmella has been used commonly as a folk remedy, e.g. for toothache, rheumatic and fever, as fresh vegetable as well as spice for Japanese appetizer. It is very fascinating that acmella, starting from the simple antitoothache plant to highly valuable annual herb, possesses multifunctional roles as indigenous medicine for therapeutics in health care, beauty care and cosmetics as well as health food or supplements enriched with numerous antioxidants. Derived from a plant commonly found in South America, Acmella Oleracea is the perfect ingredient for facial skin care products, especially for smoothing crow´s feet and wrinkles on the forehead or around the mouth.

  The most common and widespread medicinal use is to treat toothache and throat and gum infections. Raw Acmella leaves and flower heads have a pungent taste; they cause numbing of the mouth when chewed and induce the production of saliva. This sensation may be attributed to the alkylamide fraction. Worldwide the flower heads are used either fresh or dried and powdered, but the use of roots and leaves has been recommended as well.

  Spilanthol is extracted from the Acmella oleracea plant. Spilanthol offers interesting bioactivities. It is a local anaesthetic and an analgesic and it also has insecticide activities. Acmella oleracea or Spilanthes acmella is a medicinal plant, also known by the name of Phak-Kratt-Huawaen in Thai. It has long been used in traditional medicine to relieve toothache, headaches, asthma and rheumatism. The decoction of its roots has been used as a laxative and diuretic agent. This plant is composed of Spilanthol but also of isobutylamide derivatives, α-esters and β-amyrin, stigmasterol, myricyl alcohol including sitosterol glucosides and triterpenoid saponins. Studies have shown that the constituents of Acmella oleracea present antioxidant, vasodilatory and antimicrobial activities.

  The plant is further recommended as a cure for dysentery and rheumatism, and to enhance the immune system. It is used against blood parasites, especially against malaria.

  Regarded as a ‘natural alternative to botox’, Acmella Oleracea is a targeted anti-ageing ingredient. 0.25% Acmella oleracea extract stimulates the contractile force of the fibroblasts (cell/collagen fibre interaction increased), which will help to firm and tighten the dermis. In vivo, Acmella oleracea extracts have been tested on volunteers in a 2% formulation. These results show a perceptible effect on the cutaneous microrelief as of the first day owing to the ultra-fast-working action of the extract (botox-like) and a lasting action after 28 days' treatment. The depth and length of wrinkles are reduced and the skin is smoother and markedly firmer.

  Acmella is a powerful aphrodisiac in traditional medicine for improving sexual performance in men.

  Characteristics

  1. It acts as a muscle relaxant, reducing the micro-movements that create facial wrinkles and lines. This in turn helps to reduce the appearance of lines and wrinkles and visibly smooths the skin’s surface. This smoothing effect is visible and is reinforced over the first month of use.

  2. It has been demonstrated that only 0.6% of the extract is necessary to obtain complete myorelaxation on a model reproducing muscular contractions. It is interesting to note that, after 24 hours, a residual effectiveness subsists at a 3% concentration of Acmella oleracea extract.

  3. The anti-wrinkle effect of botulinum toxin lies in its ability to inhibit subcutaneous muscle contractions considered to be responsible for expression lines (deep wrinkles); the substances tested, given their ability to inhibit contractile activity (or botox-like effect), have the same anti-wrinkle potential as botulinum toxin.

  4.  

  Application

  Tip icon

  Inhalation

  3 drops of essential oil into water in the scented lamp or your popular diffuser.

  Tip icon

  Anti-wrinkle mix

  Mix 10 drops of acmella with 30 drops carrier oil such as rosehip carrier oil or almond oil or jojoba oil. Because we smile, frown, laugh and speak, our face's skin is subjected to thousands of involuntary microcontractions every day, which lead to the formation of fine lines. These fine lines may become more visible and deeper wrinkles over time. It is precisely because of a myorelaxant mechanism that slows down these microcontractions that Acmella oleracea extract is an effective agent on expression wrinkles. Furthermore, over time, the number and activity of the fibroblasts diminishes and the architecture of the extracellular matrix is modified. The reduction in the adhesion of the fibroblasts to the collagen matrix and the reduction of fibroblast / extracellular matrix interactions is one cause of the disorganization of the collagen network that leads to a loss of firmness and an increase in wrinkles. The effect of Acmella oleracea on the collagen network will help to firm the skin and reduce wrinkles.

  Tip icon

  Toothache

  Mix 3 drops of acmella with 30 drops carrier oil such as grapeseed carrier oil or almond oil. Within a few seconds, the taste buds, gums, and entire mouth become overwhelmed by the intense tingling buzz, saliva swirling stimulating sensation. Whilst this is happening, the mouth is being cleaned and the gum tissues, lymphatic and immune systems stimulated and strengthened. Do not swallow.

  Packaging: amber glass bottle with dropper (volume based on selected variant if applicable)

   

  Delivery within 5 days

  • above 50 EUR 0 EUR
  • to Bratislava 0 EUR
  • to Slovakia 3 EUR
  • to Czech republic 4 EUR
  • to EU 10 EUR
  Safety card
  Inhalation
  Diluted on skin
  Undiluted on skin
  Internal use
  Kids friendly
  Botanical name
 • Acmella oleracea
 • Constituents
 • Spilanthol
 • Type
 • Essential oil
 • Extraction
 • Steam destillation
 • Origin
 • India
 • Produced in
 • India
 • Parts used
 • Flowers
 • Odor
 • Sweet Fresh Gardenia Aroma
 • Color
 • Yellow brown
 • Shelf life
 • 2 years
 • Quality:
 • 100% natural, not diluted and not adulterated essentail oil. It does not contain any other chemical or carrier oil
 • Gravity
 • N/A0
 • Gravity
 • 0.87580
 • Refractive
 • N/A0
 • Refractive
 • 1.45910
 • Optical
 • N/A0
 • Optical
 • -0.560
 • Solubility
 • Soluble in Alcohol Insoluble in water
 • Toxicology
 • No traces of E.col, S.typhii, Saureus or alfatoxins (B1,B2,G1,G2)


 • Hodnotenia zákazníkov

  Na základe 1 hodnotenia Napísať hodnotenie

  O Inevita.sk

  Prinášame Vám výber tých najkvalitnejších esenciálnych olejov na našom trhu. Oleje sú starostlivo vyberané tak, aby mali zachované všetky blahodarné liečivé účinky. V našej ponuke nájdete od bežných až po veľmi raritné esenciálne oleje. Kompletná ponuka obsahuje až 400 rôznych olejov!

   

  Prečo nakupovať u nás?

  1) Zaručená kvalita - nakupujeme priamo od osobne vybratých výrobcov v Indii s dlhoročnou tradíciou. Olejčeky sú vždy čerstvé, ak je doba spotreby do 10 mesiacov, automaticky ich dávame do Dopredaja

  2) Príjemné ceny - medzi výrobcom a nami nie je žiadny sprostredkovateľ, žiadne provízie, žiadne MLM, preto Vám vieme priniesť to najlepšie zo sveta bez zbytočných prirážok

  3) Garancia spokojnosti - do 14 dní môžete vrátiť tovar a vrátime vám plnú sumu. Bez otázok


   

  Skladovanie

  Skladujte na tmavom a chladnom mieste, odporúčame v chladničke. Na slnku oleje rýchlo oxidujú a minimálne strácajú svoje blahodárne účinky. Výsledkom oxidácie môže byť v istých prípadoch aj tvorba zdraviu škodlivých látok. Preto čerstvosť a správne skladovanie je alfou a omegou správneho používania esenciálnych olejov.

  Zlaté pravidlá bezpečného používania esenciálnych olejov

  1. Neužívajte vnútorne

   Aj keď môže byť esenciálny olej/silica označený ako Výživový doplnok, nezaručuje to bezpečnosť pri vnútornom použití. Keďže ide o 100% oleje, sú plne koncentrované a mali by byť používané len na základe odporúčania a pod dohľadom lekára. Navyše len veľmi malá časť esenciálnych olejov dostupných na trhu je vhodná na vnútorné použitie

  2. Uchovávajte pred deťmi

   Toto odporúčanie platí aj pre akékoľvek vystavenie účinkom esenciálneho oleja, či už ide o aromaterapiu alebo iné použitie. V žiadnom prípade neodporúčame použitie esenciálnych olejov pri deťoch do 6 rokov. Aj aromaterapiu odporúčame vykonávať v inej, dobre vetrateľnej miestnosti, kde sa nenachádza dieťa

  3. Miesto aplikácie

   V každom prípade sa vyhnite aplikácii na citlivé miesta na tele, ako sú napríklad oči, aplikácia do uší a podobne. V prípade takejto aplikácie môže prísť k nežiadúcim reakciám až alergiám. Pri nežiadúcich učinkoch odporúčame výplach čistou vodou a okamžité vyhľadanie odbornej lekárskej starostlivosti

  4. Aplikácia na kožu

   V prípade, že chcete olej aplikovať priamo na kožu, zmiešajte ho s nosnými olejmi ako jojobový olej alebo argánový olej pre lepšiu vstrebateľnosť a zabráneniu možným vedľajším účinkom. Zlaté pravidlo je, aby koncentrácia esenciálneho oleja v nosnom oleji nebola vyššia ako 1,5%

  5. Tehotenstvo

   Nepoužívajte esenciálne oleje v prípade, že ste tehotná a/alebo dojčíte

  6. Lieky a iné zdravotné problémy

   Obráťte sa na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v prípade, ak užívate lieky alebo máte iné zdravotné problémy, aby ste predišli možným nežiadúcim interakciám