Frangipani / Plumeria Alba

 • Esenciálny olej
 • Promo akcia
 • Bežná cena €29,00

 • Kozmetika
 • Kvetinová
 • Luxus
 • Osvieženie
 • Parfém
 • Valentín


✔ Garancia spokojnosti - do 14 dní môžete vrátiť tovar a vrátime vám plnú sumu. Bez otázok


Prídite si sami vyskúšať tento produkt

Chcete vyskúšať naše produkty predtým ako si ich zakúpite? Žiadny problém, stačí si u nás rezervovať termín. Radi Vám predstavíme naše produkty v našom showroome v Bratislave. Aj tu platí, že lepšie raz ovoňať ako stokrát počuť. Rezervovať si termín

 

Informácie o produkte

Frangipani pochádza z magických kvetov stromu života. Vôňa Frangipani sa považuje za jednu z najlepších pre výrobu parfumov. Vôňa Frangipani má provokatívny účinok. V jazyku kvetín sa hovorí, že Frangipani (Plumeria) súvisí s „láskou“ vo Feng Shui. Podľa Cunninghamovej encyklopédie magických bylín (Scott Cunningham; Llewellyn Publications, 1984) je Frangipani (plumeria) spojená so ženskosťou, ovládanou Venušou. Jej prvkom je voda, jej božstvo je Buddha, jej sila je láska a jej magickým využitím sú kúzla lásky.

Esenciálny olej Frangipani je vysoko cenený pre svoje účinky na pokožku (hydratačné) a vlasy. Je široko používaný v kozmetike, masážnych olejoch, kúpeľoch a kozmetických výrobkoch. Používa sa tiež na vôňu sviečok, výrobu mydla a na difúzory pre aromaterapiu.

Jeho zvodná a krásna vôňa vytvára nebeskú atmosféru, ktorá po stresujúcom dni upokojuje, uvoľňuje a posilňuje myseľ. Navodzuje romantickú atmosféru a povznáša emócie. Frangipani je jednou z najlákavejších a najpútavejších vôní vďaka svojim povznášajúcim a upokojujúcim vlastnostiam duše. Starovekí Indiáni verili, že ide o „strom života“ kvôli svojej liečivej kapacite. Olej okamžite uvoľní stres a doplní myseľ a telo, čím navodí mier a pokoj vo vašom vnútornom a vonkajšom vedomí. Pomáha tiež obnoviť sebavedomie a zároveň upokojiť a uvoľniť nervy a svaly tela.

Zohrievajúce oleje - ako napríklad olej z Frangipani, santalového dreva, lotosového kvetu, kadidla, škorice a bazalky - majú ukľudňujúci vplyv na tých, ktorí trpia strachom, úzkosťou, nespavosťou alebo chvením, podľa zásad ajurvédy - 5.000 ročná indická holistická veda, ktorá sa snaží vyvážiť myseľ, telo a ducha.

Meno Frangipani dostal po slávnej vôni, ktorú vytvoril Muzio Frangipani. Strom Frangipani je známy ako „Strom života“, „Chrámový strom“, ďalšie bežné názvy sú: Plumeria, na Havaji sa volá „melia“, v Indii sa nazýva „champa“ alebo „chaffa“ v thajsku ako „Leelawadee“ a „Camboja“ v Indonézii.

Charakteristika

 1. Vplyv na emócie
  Zmierňuje stres (sedatívne účinky), osviežuje, vzbudzuje sebaúctu, inšpiruje romantiku, nebojácnosť, harmonizáciu; prehlbuje emócie o sebe samom a okolitom prostredí.

 2. Starostlivosť o pleť:
  Hydratačný krém na pokožku (používaný masážnymi terapeutmi na hydratáciu počas masáže). Vyhladzuje suchú a popraskanú pokožku, ľahko sa vstrebáva a pomáha udržiavať pokožku jemnú. V Indii sa tento olejček používal na liečbu svrbenia a horúčky. Má sa za to, že ho Mayovia pridávali na ošetrenie pleti.

 3. Fyzikálne vlastnosti:
  Afrodiziakum, zmierňuje zápaly, obsahujúci antioxidanty, čistiaci, zmierňuje bolesti hlavy, zmierňuje bolesti chrbta a hučanie v ušiach, upokojuje a uvoľňuje nervy a svaly; Vynikajúci na udržiavanie dobre fungujúcich systémov v tele.

 4. Duchovné vlastnosti:
  Vnútorné a vonkajšie sebavedomie, vnútorný mier a harmónia, povznáša myseľ a vyživuje dušu.

 5. Ovplyvňujúci čakry:
  prvá čakra Muladhara: základná čakra, umiestnená medzi konečníkom a genitáliami; predstavuje odvahu, vášeň a lojalitu. Táto čakra umožňuje uzemnenie a spojenie so Zemou. Štvrtá čakra Anahata, srdcová čakra: Podporuje lásku a pocit dôvery vo veľkolepý dizajn

Použitie

Tip icon

Inhalácia

Nakvapkajte 3 kvapky esenciálneho oleja do vody v miske vonnej lampy alebo do obľúbeného difúzera.

Tip icon

Parfém

Zmiešajte si 3 kvapky Frangipani s nosným olejom (napríklad jojobovým) a aplikujte na zápästia alebo na krk. Poprípade si vytvorte vlastný parfém zmiešaním Frangipani (20% objemu) s alkoholom (napríklad etanolom 80-90%). Pokiaľ takýto etanol neviete získať z lekárne, môžete použiť aj vodku pre jej nevýraznú arómu.

Balenie: tmavá sklenená fľaštička s kvapátkom (objem podľa zvoleného variantu)

 

Poštovné

 • nad 30 EUR 0 EUR
 • na Slovensko 3 EUR
 • do Čiech 4 EUR
 • do EÚ 10 EUR
Bezpečnostná karta
Inhalácia
Zriedený na pokožku
Neriedený na pokožku
Vnútorné použitie
Kids friendly
Botanické meno
 • Plumeria alba
 • Hlavné zložky
 • Acetophenone, Benzyl salicylate
 • Druh
 • Esenciálny olej (silica)
 • Metóda extrakcie
 • Destilácia parou
 • Pôvod suroviny
 • India
 • Krajina výroby
 • India
 • Časť rastliny
 • Kvety
 • Vôňa
 • Sladká, čerstvá, kvetinová
 • Farba pri 22 °C
 • Žlto-hnedá
 • Doba trvanlivosti
 • 2 roky
 • Kvalita
 • 100% prírodný, ničím neriedený a s ničím nezmiešaný esenciálny olej (silica). Neobsahuje žiadne pridané zložky ani nosné oleje
 • Špecifická gravitácia pri 22 °C
 • Norma: N/A
 • Špecifická gravitácia pri 22 °C
 • Skutočnosť: 1.022
 • Refrakčný index pri 22 °C
 • Norma: N/A
 • Refrakčný index pri 22 °C
 • Skutočnosť: 1.526
 • Optická rotácia pri 22 °C
 • Norma: N/A
 • Optická rotácia pri 22 °C
 • Skutočnosť: -10
 • Rozpustnosť
 • Rozpustný v alkohole, nerozpustný vo vode
 • Toxikologické informácie
 • Žiadne stopy po E.col, S.typhii, Saureus alebo alfatoxínov (B1,B2,G1,G2)
 • "

  About product

  Frangipani comes from the magical flowers of the Tree of Life. Frangipani fragrance is considered to be one of the best fragrances. The fragrance of Frangipani has a provocative effect. In the language of flowers, Frangipani (Plumeria) are said to stand for love long in absence and it is associated with “love” in Feng Shui. According to Cunningham’s Encyclopedia of Magical Herbs (by Scott Cunningham; Llewellyn Publications, 1984) the frangipani (plumeria) is associated with the feminine, ruled by Venus, its element is water, its deity is Buddha, its power is love and its magical uses are in love spells.

  Frangipani essential oil is highly regarded for its amazing benefits to the skin (moisturizing) and hair. It is widely used in cosmetics, massage oils bath and beauty products. Also used to scent candles, potpourri, soap making, and for aromatherapy diffusers.

  Its seductive and beautiful fragrance produces a celestial atmosphere that soothes, relaxes and strengthens the mind after a stressful day. Inspire Romance and uplifts emotions. Frangipani is one of the most enticing and captivating scents due to its uplifting and soul soothing qualities and Ancient Indians believed it to be the “Tree of Life” due to its healing capacity. The oil will instantly relieve stress and replenish the mind and body, to induce peace and tranquility in your internal and external awareness. It also helps one to regain confidence and self-esteem, while soothing and relaxing the nerves and muscles of the body.

  “Warming” oils — such as those from Frangipani, Sandalwood, Lotus flower, Frankinense, Cinnamon and Basil — are said to have a calming influence on those suffering from fear, anxiety, insomnia or tremors, according to the principles of Ayurveda, a 5,000-year-old Indian holistic science that seeks to balance mind, body and spirit.

  It is commonly referred to as the Frangipani after the famous fragrance created by Muzio Frangipani. Frangipani tree is known as the “Tree of Life”, "Temple tree", other common names are: Plumeria, In Hawaii, the name is "melia", In India, the name is "champa" or "chaffa", in thai as "Leelawadee" and as "Camboja"in Indonesia.

  Characteristics

  1. Emotions:
   Relieves stress (sedative), refreshes, instills high self-esteem, inspires romance, fearlessness, self harmonizing; Uplifts overall emotions about the self and the surrounding environment.

  2. Skincare:
   Moisturizing on the skin (used by massage therapists to moisturize during massage). Smoothes dry and cracked skin, absorbs easily and helps keep skin soft. In India the oil has been used as the treatment for itches and fevers. It is believed that Mayan people added it for skin treatments.

  3. Physical:
   Aphrodisiac, astringent, relieves inflammation, antioxidant, purifying, tones, reduces headache, relieves back pain and tinnitus, soothes and relaxes nerves and muscles; Excellent for maintaining well-functioning systems throughout the body.

  4. Spiritual:
   Inner and outer self-awareness, inner peace and harmony, uplifts spirits and nourishes the soul.

  5. Chakras Affected:
   First Chakra: Represents Courage, Passion, and Loyalty. This chakra allows one to be grounded and connected to the Earth. Fourth Chakra: Promotes love and a sense of trust in the grand design

  Use in ayurvedic medicine

  Great for athletic injuries, fighting aging, cleansing acne skin, healing scars, providing emotional support and bringing a feeling of relaxation, helps with respiratory problems, high blood pressure and heart palpitations. It decreases Pitta and Kapha energy and increases Vata energy.

  Application

  Tip icon

  Inhalation

  3 drops of essential oil into water in the scented lamp or your popular diffuser.

  Tip icon

  Parfume

  Mix 3 drops of Frangipani with a carrier oil (such as jojoba) and apply it to your wrist or neck. Alternatively, make your own perfume by mixing Frangipani (20% concentration) with alcohol (for example, 80-90% ethanol). If you cannot get such ethanol from your pharmacy, you can also use vodka for its bland aroma.

  Packaging: amber glass bottle with dropper (volume based on selected variant if applicable)

   

  Delivery within 5 days

  • above 50 EUR 0 EUR
  • to Bratislava 0 EUR
  • to Slovakia 3 EUR
  • to Czech republic 4 EUR
  • to EU 10 EUR
  Safety card
  Inhalation
  Diluted on skin
  Undiluted on skin
  Internal use
  Kids friendly
  Botanical name
 • Plumeria alba
 • Constituents
 • Acetophenone, Benzyl salicylate
 • Type
 • Essential oil
 • Extraction
 • Steam destillation
 • Origin
 • India
 • Produced in
 • India
 • Parts used
 • Flowers
 • Odor
 • Sweet Fresh Gardenia Aroma
 • Color
 • Yellow brown
 • Shelf life
 • 2 years
 • Quality:
 • 100% natural, not diluted and not adulterated essentail oil. It does not contain any other chemical or carrier oil
 • Gravity
 • 0.917 - 0.925N/A
 • Gravity
 • 0.9211.022
 • Refractive
 • 1.473 - 1.476N/A
 • Refractive
 • 1.4741.526
 • Optical
 • -5 to +5N/A
 • Optical
 • +1,6-10
 • Solubility
 • Soluble in Alcohol Insoluble in water
 • Toxicology
 • No traces of E.col, S.typhii, Saureus or alfatoxins (B1,B2,G1,G2)


 • Hodnotenia zákazníkov

  Na základe 2 hodnotení Napísať hodnotenie

   

  Dôležité

  Účelom týchto informácií nie je diagnostikovať, liečiť alebo predchádzať chorobe. Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom.
  Informácie, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke, slúžia iba na vzdelávacie a informačné účely a majú vás motivovať k vytvoreniu si vlastného názoru a rozhodnutí v oblasti vlastnej zdravotnej starostlivosti, životného štýlu a stravovania. Tieto názory a rozhodnutia odporúčame podporiť vlastným zisťovaním a porovnávaním informácii z viacerých zdrojov a v spolupráci s vašim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nemali by ste sa na informácie zverejnené na našej stránke spoliehať pri určovaní lekárskej diagnózy alebo liečebných procedúr.

  Skladovanie

  Skladujte na tmavom a chladnom mieste, odporúčame v chladničke. Na slnku oleje rýchlo oxidujú a minimálne strácajú svoje blahodárne účinky. Výsledkom oxidácie môže byť v istých prípadoch aj tvorba zdraviu škodlivých látok. Preto čerstvosť a správne skladovanie je alfou a omegou správneho používania esenciálnych olejov.

  Zlaté pravidlá bezpečného používania esenciálnych olejov

  1. Neužívajte vnútorne

   Aj keď môže byť esenciálny olej/silica označený ako Výživový doplnok, nezaručuje to bezpečnosť pri vnútornom použití. Keďže ide o 100% oleje, sú plne koncentrované a mali by byť používané len na základe odporúčania a pod dohľadom lekára. Navyše len veľmi malá časť esenciálnych olejov dostupných na trhu je vhodná na vnútorné použitie

  2. Uchovávajte pred deťmi

   Toto odporúčanie platí aj pre akékoľvek vystavenie účinkom esenciálneho oleja, či už ide o aromaterapiu alebo iné použitie. V žiadnom prípade neodporúčame použitie esenciálnych olejov pri deťoch do 6 rokov. Aj aromaterapiu odporúčame vykonávať v inej, dobre vetrateľnej miestnosti, kde sa nenachádza dieťa

  3. Miesto aplikácie

   V každom prípade sa vyhnite aplikácii na citlivé miesta na tele, ako sú napríklad oči, aplikácia do uší a podobne. V prípade takejto aplikácie môže prísť k nežiadúcim reakciám až alergiám. Pri nežiadúcich učinkoch odporúčame výplach čistou vodou a okamžité vyhľadanie odbornej lekárskej starostlivosti

  4. Aplikácia na kožu

   V prípade, že chcete olej aplikovať priamo na kožu, zmiešajte ho s nosnými olejmi ako jojobový olej alebo argánový olej pre lepšiu vstrebateľnosť a zabráneniu možným vedľajším účinkom. Zlaté pravidlo je, aby koncentrácia esenciálneho oleja v nosnom oleji nebola vyššia ako 1,5%

  5. Tehotenstvo

   Nepoužívajte esenciálne oleje v prípade, že ste tehotná a/alebo dojčíte

  6. Lieky a iné zdravotné problémy

   Obráťte sa na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v prípade, ak užívate lieky alebo máte iné zdravotné problémy, aby ste predišli možným nežiadúcim interakciám


  O Inevita.sk

  Prinášame Vám výber tých najkvalitnejších esenciálnych olejov na našom trhu. Oleje sú starostlivo vyberané tak, aby mali zachované všetky blahodarné liečivé účinky. V našej ponuke nájdete od bežných až po veľmi raritné esenciálne oleje. Kompletná ponuka obsahuje až 400 rôznych olejov!

   

  Prečo nakupovať u nás?

  1) Zaručená kvalita - nakupujeme priamo od osobne vybratých výrobcov v Indii s dlhoročnou tradíciou. Olejčeky sú vždy čerstvé, ak je doba spotreby do 10 mesiacov, automaticky ich dávame do Dopredaja

  2) Príjemné ceny - medzi výrobcom a nami nie je žiadny sprostredkovateľ, žiadne provízie, žiadne MLM, preto Vám vieme priniesť to najlepšie zo sveta bez zbytočných prirážok

  3) Garancia spokojnosti - do 14 dní môžete vrátiť tovar a vrátime vám plnú sumu. Bez otázok